Home
Home
Hungary

A magyar EASI csoport hivatalosan 2018 október 3.-án alakult a Magyar Immunológiai Társaság és a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság MIT-MLDT) XXI. továbbképző fórumán.

A magyar EASI csoport főbb célkitűzései:

 • Az ANA nomenklatúra egységesítése Magyarországon az ANA mintázatok nemzetközi konszenzusának megfelelően (International Consensus of ANA patterns, ICAP)
  Az ANA mintázatok leírása, a mintázatok klinikai relevanciája, első és második szintű információk magyar fordítása már elérhető a honlapon (www.ANApatterns.org).
 • A magyarországi laboratóriumokban végzett autoantitest vizsgálatok felmérése
  A magyar EASI csoport 2018-ban végzett egy felmérést az ANA, anti-dsDNA, anti-ENA és ANCA vizsgálatokra vonatkozóan a hazai laboratóriumok bevonásával (vizsgálatokra vonatkozó kérdőívek kitöltése, adatok összesítése a nemzetközi kérdőívek alapján).
 • Hazai ajánlások megfogalmazása az ANA, anti-dsDNA, anti-ENA és ANCA autoantitest vizsgálatok vonatkozásában
 • Eredményközlés harmonizációja az ANA, anti-ENA and anti-dsDNA autoantitest vizsgálatok vonatkozásában
 • Hazai ajánlások közlése magyar szakmai lapokban

További célkitűzések:

 • Felkészülés a laboratóriumi akkreditációra
 • Közös szérum bank létrehozása különböző vizsgálatokra, külső kontrollként és/vagy új tesztek validálására is alkalmas betegmintákkal (mintagyűjtés és mintakezelés, valamint adatrögzítés szabályainak meghatározása)
 • Szakmai weboldal működtetése érdekes vagy megoldatlan esetek bemutatására és megvitatására

A magyar EASI csoport munkájában 11 laboratóriumi szakember és 1 klinikai immunológus vesz részt. A csoport munkáját a magyarországi egyetemi centrumok reumatológus és klinikai immunológus szakemberei is támogatják (részt vesznek a szakami döntéshozatalban).


EASI-team Hungary

Chair:

Prof. Dr. Péter Antal-Szalmás, Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, University of Debrecen, Debrecen
Email: antalszp@med.unideb.hu

Members:

Contacts:

 • Prof. Dr. Péter Antal-Szalmás, Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, University of Debrecen, Debrecen
  Email: antalszp@med.unideb.hu
 • Prof. Dr. Tímea Berki, Department of Immunology and Biotechnology, Medical School, University of Pécs, Pécs
  Email: berki.timea@pte.hu
 • Dr. Eszter Nagy, National Institute of Locomotor diseases and Disabilities, Budapest; Department of Laboratory Medicine, Semmelweis University, Budapest
  Email: nagy.eszter@orfi.hu

Publications and activities/Közlemények, tevékenység:

Publications/Közlemények:

 • Nagy Gábor: ACPA: citrullinált proteinek és peptidek elleni antitestek és jelentőségük a rheumatoid arthritis laboratóriumi diagnosztikájában.
  Focus Med. 15 (2), 33-40, 2013.
 • Vad Szilvia, Szántó Antónia, Tarr Tünde, Végh Judit, Nagy Gábor, Zeher Margit. Immunológiai eltérések női reprodukciós problémák esetében.
  Magyar Nőorv. L. Különszám, 104-105, 2014.
 • Nagy G. Immunológiai eltérések kimutatása laboratóriumi módszerekkel primer immunhiányos betegségekben [Laboratory evaluation of immunological dysfunctions in primary immunodeficiency diseases].
  Orv Hetil. 2018 Dec; 159(49):2087-2094. Hungarian. doi: 10.1556/650.2018.31261.
 • Nagy Gábor. Laboratóriumi vizsgálatok.
  In: Szekanecz Zoltán, Nagy György (eds.), Reumatológia, Medicina, 2019, (pp. 87-98).
 • Nagy E, Komlósi ZI, Márton DF, Halász A, Gergely P, Somogyi A. Inzulin-túlérzékenységi reakció vagy valami más? Tanulságok egy eset kapcsán [True insulin allergy? Lessons from a case of suspected insulin allergy].
  Orv Hetil. 2020 Aug;161(35):1483-1487. Hungarian. doi: 10.1556/650.2020.31900.
 • Kiss Emese, Nagy Eszter, Kalapács Eszter, Wiedemann Ádám, Poór Gyula. Biológiai terápiával kezelt reumatológiai betegek SARS-CoV-2-szűrővizsgálatával szerzett tapasztalataink.
  Magyar Reumatológia, 2021, 62, 8-14.

Booklets/Brochures/Tájékoztató füzetek/Brossúrák:

Projects/Projektek:

 • Harmonization of ANA nomenclature corresponding to the International Consensus of ANA patterns (ICAP)
  The Hungarian version of the description of ANA patterns, clinical relevance, first and second level information is already available online (www.ANApatterns.org).
 • Assessment of autoantibody testing in Hungarian laboratories
  A national survey on ANA, anti-dsDNA, anti-ENA and ANCA testing was performed in 2018.
 • Formulation of national guidelines for testing ANA, anti-dsDNA, anti-ENA and ANCA autoantibodies
 • Harmonization of reporting ANA, anti-ENA and anti-dsDNA autoantibody test results
 • Publication of guidelines in local scientific papers

Future projects:

 • Preparation for the upcoming accreditation
 • Establishment of a common serum bank to be used for different studies, validation of new tests and/or as external controls (setting rules for sample collection and handling, data recording)
 • Operating a professional website for presentation and discussion of interesting or unresolved cases

Conferences/Konferenciák:

 • 51th Congress of the Hungarian Society of Allergology and Clinical Immunology, Kecskemét, Hungary (11/05/2023 - 13/05/2023)
 • 61th Annual Meeting of the Hungarian Society of Laboratory Medicine, Budapest, Hungary (08/06/2023 - 10/06/2023)
 • XXV. Laboratory Professional Educational Forum of the Hungarian Society of Laboratory Medicine and Hungarian Society for Immunology, Budapest, Hungary, 05/10/2023
 • Indirect immunofluorescence test in the diagnosis of autoimmune diseases, Budapest, Hungary, 01/06/2023
 • 52th Annual Meeting of the Hungarian Society for Immunology, Kecskemét, Hungary (18/10/2023 - 20/10/2023)

Archive/Arhív:


Link to useful hungarian websites / Fontosabb magyar weboldalak

 • MLDT - Hungarian Society of Laboratory Medicine (Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság): www.mldt.hu
 • MIT - Hungarian Society for Immunology (Magyar Immunológiai Társaság): www.mit.hu
 • MAKIT - Hungarian Society of Allergology and Clinical Immunology (Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság): www.makit.hu
 • MRE - (Hungarian Association of Rheumatologists (Magyar Reumatológusok Egyesülete): www.mre.hu